BIODIVERS, WATER EN CO2

Dit thema wordt komende periode gevuld. Uit het manifestival en het Atelier is volgende naar voren gekomen;

1. Onderzoek naar integrale beheerafstemming diverse beherende instanties.
2. Onderzoek naar nieuwe kansen CO2 vastlegging; vanuit ‘valuta voor veen’
3. Kansen voor nieuwe multifunctionele klimaatbossen, veenbossen of voedselbossen
4. Verdergaande ontsluiting van oost naar west voor mens en dier.
5. Kansen voor groene verbindingen tot in de stad en grotere kernen.
Uit de nog te organiseren ‘groene tafel’ worden aanvullende een aanscherpingen aangebracht.

Lopende projecten:
A. Visie op de Onlanden. Netwerktrekker: Natuurmonumenten.
B. Paterswoldsemeer-zone. Netwerktrekker: Waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Patersw’meer.
C. De Hunze in de stad. Netwerktrekker Groninger Landschap.
D. De Oude Riet netwerktrekker; Platform Dallandschap Oude Riet.

Meer deelgebieden volgen.