De integrale gebiedsagenda van Groeningen wordt vorm gegeven en samengesteld door het netwerk zelf en in opdracht van het Regiobureau Groningen-Assen.

Informatie over beleid, projecten en financiering kun je vinden op:

httpss://www.regiogroningenassen.nl/speerpunten/kwaliteit-stad-en-land/projectgroeningen

Biodivers, water & co2

Producten uit biobased materiaal

Groenings voedsel

Recreatie & toerisme

Natuurbeleving, sport & gezondheid

Ontwerp

Juridische aspecten

Regiomarketing