Sportief in de openbare ruimte

Dit thema wordt komende periode aangevuld en bijgesteld. Uit het Manifestival Groeningen en het Atelier Groeningen is volgende naar voren gekomen:

1. Ontwikkelen van klimaatevenementen; waaronder verbindingen tussen kunst, sport (bewegen in de openbare ruimte), voed en kultuur.

2. Groeningen; klimaateducatie voor basisscholen en middelbaar onderwijs in de stad en omliggende kernen.

 

 

Initiatieven in diverse deelgebieden:

1. Onlanden; De Groene 4 Mijl , web