MOTOR VAN DE INNOVATIE

Groeningen werkt vanuit een Innovatiewerkplaats. Dit bekent dat in het gebied onderwijs, overheid en ondernemers samen werken aan innovatieve vraagstukken die direct worden verbonden aan de praktijk. De motor wordt momenteel aangedreven door Staatsbosbeheer en Hanzehogeschool - Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen. Er ontstaan nieuwe kansen door de intensieve samenwerking tussen ondernemers, de gemeente en bewoners uit het gebied, met studenten en onderzoekers uit de regio. Er wordt continue gezocht naar een balans tussen het beschermen van het gebied, het op nieuwe manieren beleven van het gebied en het op innovatieve manieren benutten van de mogelijkheden van het gebied.

DOE MEE MET DE IWP!