ZIE, CREËER EN PAK NIEUWE KANSEN

De uitdaging is om samen met jullie een omslag naar een duurzame betekeniseconomie te maken. Groeningen staat voor behoud en versterking van bijzondere ecologische waarden. Door hier innovatieve dragers aan te koppelen, blijven we in ontwikkeling. (Agrarische) ondernemers en (natuur)verenigingen worden gestimuleerd te integreren. Door jullie ondernemerschap en natuurbeheer kunnen we meer invulling geven aan onze betekeniseconomie. Denk aan nieuwe natte teelten, gekoppeld aan landschapsonderhoud en kleinschalige waterberging maar ook aan recreatieve doelen. Er ontstaat een prachtig caleidoscoop aan economische en recreatieve activiteiten wanneer er wordt samengewerkt. De combinatie van de meren en plattelandsrecreatie met een cultuuraanbod biedt vele mogelijkheden. Helemaal interessant wordt het als de betrokkenen bij elkaar gebracht worden in regionale ketens, bijvoorbeeld voor in de agri-food of in de recreatieve en gezondheidssectoren. Hiermee zal een betekeniseconomie ontstaan met toegevoegde waarde voor de regio. Dit op zowel economisch als op maatschappelijk gebied.

 

HENRIËTTE VEENSTRA -  EIGENARESSE IKONDERNEEMHET

 

"Tijdens mijn eerste kennismaking met Groeningen was ik gelijk enthousiast. Vooral omdat ik juist de waarde van het groen zo rondom en in de stad van grote waarde vind.

 

Ik ben benieuwd naar de missie van het project en waar we over een aantal jaren staan. Ik zie, vanuit mijn positie als adviseur en coach voor ondernemers, vooral kansen om het ondernemerschap mee te laten groeien in de veranderende wereld. En ondernemers zouden hierin zo maar eens het verschil kunnen maken.

 

Op naar mooie verbindingen en samenwerking."

 

GROENINGEN WERKT ALS EEN NETWERKORGANISATIE.

WIL JE ONDERDEEL WORDEN VAN GROENINGEN?

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.