HET LECTORAAT

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen draagt bij aan de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord, sociaal, duurzaam en regionaal geworteld ondernemerschap met nieuwe verantwoordelijkheden en kansen voor de regionale shareholders. Het lectoraat onderzoekt met behulp van studenten hoe je financieel én maatschappelijk rendement kunt behalen voor de regio waarbij coöperatief en/of samenwerkend ondernemen in de basis ligt.

 

Het lectoraat ontwikkelt bestuurs-, financierings- en verdienmodellen die gebaseerd zijn op transparantie en evenwichtige zeggenschap van alle betrokken.

 

Door het grootschalig inzetten van studenten in het project Groeningen wordt de economisch, ecologische en sociale activiteit in het gebied in kaart gebracht. Vervolgens selecteren de studenten inspirerende onderwerpen en ondernemers om voor hen een nieuw business model te ontwikkelen vanuit het gedachtengoed van duurzaam coöperatief ondernemen.

 

Daarnaast zijn er door het lectoraat enkele grotere onderzoekslijnen ontwikkeld. De onderzoekslijn ‘place leadership’ is direct gekoppeld aan onder andere het project Groeningen en richt zich op het analyseren en identificeren van processen die spelen in de ontwikkeling van regionale economische activiteiten in een heterogeen complex samenwerkingsverband als het project Groeningen. Grondige analyses van de processen

binnen dergelijke regionale projecten en tussen de projectpartners liggen aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe kennis die moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe inzichten. Deze nieuwe kennis zal helpen bij de ontwikkeling van een model waarin het proces wordt beschreven om een coöperatief project als Groeningen succesvol te kunnen uitrollen.