HET LECTORAAT

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen draagt bij aan de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord, sociaal, duurzaam en regionaal geworteld ondernemerschap met nieuwe verantwoordelijkheden en kansen voor de regionale shareholders. Het lectoraat onderzoekt hoe je financieel én maatschappelijk rendement kunt behalen. Daarnaast willen het lectoraat bestuurs-, financierings- en verdienmodellen gaan ontwikkelen die gebaseerd zijn op transparantie en evenwichtige zeggenschap van alle betrokken.