DROMEN KUN JE DELEN

Dromen die je uitbeeldt, kun je delen. Dat is precies wat architecten doen. En dromen die je deelt, kun je soms laten uitkomen. Twee vernieuwende ontwerpers laten voor Groeningen op het ManiFestival hun dromen voor het gebied zien. Bij hun ontwerpen kijken ze juist vanuit klimatologische en maatschappelijke problematiek en maken daar het ontwerp bij. Voor Groeningen redeneren ze in hun dromen vanuit de drie stromen en bouwen vanuit hier de toekomst van het gebied op. Kun je de stromen in het gebied visualiseren, waardoor de relatie tussen de stad en de omliggende gebieden nog duidelijker op de kaart komt te staan? Kan wonen worden gecombineerd met klimaatlandschappen ?

SPREKERDESKUNDIGEN: YERUN & MARCEL

Yerun Karabey en Marcel van der Schuur zijn twee jonge architecten. Ze benaderen de architectuur vanuit maatschappelijke problematiek en maken hier hun ontwerpen bij. Hierom worden ze ook wel eens ‘betekenisvolle ontwerpers’ genoemd. Ze geven plannen een gezicht, waardoor het gaat leven. Hiermee hopen ze in gesprek te komen over het verduurzamen van de stad en het platteland en mensen bewust te maken van hun ecologische foodprint. Ze zijn afgestudeerd als ‘ruimtelijke ontwerpers van urbane veerkracht en metabolistische stofstromen’. Voor hun afstuderen ontwierpen ze bijvoorbeeld een circulair watersysteem voor het UMCG en een gedroomd

Zuiderdiep voor een volledig lokaal geproduceerde voedselvoorziening. Wanneer we het Zuiderdiep

grondig verbouwen en de nieuwste technieken inzetten, kan de binnenstad in eigen voedsel voorzien, was de conclusie.

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERP LANDSCHAPSELEMENTEN

De hulptroepen voor Groeningen komen ook uit Leeuwarden, van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Binnen hun opleiding ‘Management van de leefomgeving’ krijgen ze onder andere basislessen in landschapsontwerp. Deze kennis gaan ze toepassen op landschapselementen in Groeningen. Ze maken ontwerpen voor de poorten van het gebied, daar waar stads- of dorpskern overgaat in de natuur. Een groep zal zich bezighouden met een ontwerp voor de Concourslaan in de stad Groningen tot toegangspoort voor Groeningen, terwijl een andere groep zich focust op de verbinding tussen de prachtige cultuurhistorie in Slochteren (o.a. de Fraeylemaborg) met de

naastgelegen natuur.

School: Van Hall Larenstein

Opleiding: Management

van de leefomgeving

Aantal studenten: 10

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERP VERBINDINGSSTRATEN GROENINGEN

Voor Groeningen zijn zelfs al een aantal ontwerpers-in-de-dop aan het werk geweest tijdens het Festival ‘Let’s Gro’ op 1 november 2018. Tijdens een zogenaamde ‘hackathon’ hebben zij hun dromen van een groenere stad in één dag omgezet in ontwerpen. Hierbij hebben ze zich met name gefocust op de verbindingswegen vanaf de Grote Markt richting Groeningen, waardoor de groene verbinding tussen stad en natuur goed naar voren kwam. De resultaten van deze ‘hackathon’ zijn te bewonderen in een ‘-aftermovie’ op de Groeningen-mediakanalen.

School: Noorderpoort

Opleiding: Sociaal werk en

Dienstverlening

Aantal studenten: 30