KLIMAATPOSITIEF; WATER, BIODIVERSITEIT EN CO2

Vogels, insecten, vossen, dassen, reeën, samen met nog vele anderen vind je het allemaal bij Groeningen. Om deze biodiversiteit te beschermen wil Groeningen zorgen voor ‘groene vingers tot in de stad’. Belangrijk is veilig en schoon water, CO2-positief, de zogenaamde klimaatadaptie, nieuwe bossen en de binding van stad en platteland. Laten we er samen voor zorgen dat we duurzaam en bewust met onze aarde omgaan.

WAAR STAAN WE NU? WAT IS ER AL GEBEURD?

De afgelopen jaren zijn in Groeningen de nodige maatregelen voor natuur en landschap in uitvoering gekomen of afgerond. Het rapport van ‘de Laagveengordel’ (Elzinga/Oterdoom, 2013)  heeft daar een impuls aan gegeven. De beherende natuur- en waterorganisaties hebben samen met de overheden forse waterbergingsgebieden, de grootste van Nederland, en omvangrijke laagveenmoerassen gerealiseerd. Samen met de grote meren een grote natuurparel van allure gelegen tegen de stad Groningen. In verschillende delen van het gebied worden en zijn inrichtings- en beheermaatregelen uitgevoerd. In het westelijke deel zijn de Onlanden ingericht en aan de zuidoostzijde van de stad stroomt de Hunze op natuurlijke wijze door de bebouwde omgeving. Ten oosten van de stad is het ‘Roegwold’ ontwikkeld, een geheel nieuwe wildernis.

 

Ook de verbindingszones voor trekkende diersoorten zoals de otter zijn inmiddels geagendeerd. De biodiversiteit in Groeningen neemt toe en is spannend en verrassend. De drie beherende organisaties zijnde het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer werken daarbij nauw samen. Maar ook in de wijken van de stad en inliggende dorpen zelf ontstaan allerlei initiatieven om te vergroenen.

VOOR MEER INFORMATIE OVER BESCHERMEN

VOLG ONS OP