Groeningen bestaat voor een groot deel uit water - net als de mens. Soms is het water een bedreiging, maar als je het goed beheert is het een uitkomst. Nu het klimaat steeds natter wordt, zijn goede buffergebieden nodig om het overtollig water op te vangen. Groeningen heeft die ruimte. Goed beheer betekent ook veel aandacht voor de waterkwaliteit en het waterpeil. In het verleden zijn grote gedeelten van Groeningen drooggelegd voor de landbouw. Hierdoor verdween een deel van het veen en laat dat nou juist onmisbaar zijn bij het opnemen van CO2 uit de lucht.

 

Sinds de voltooiing van het rapport over ‘De Laagveengordel’ in 2013 is er al ontzettend veel gebeurd in delen van Groeningen. Door te spelen met het waterpeil en het omvormen van landbouwgrond tot ‘wetland’, wordt Groeningen ook op de kaart steeds meer één geheel. De volgende drie projecten zijn in de afgelopen periode al opgeleverd. Ga er maar eens kijken!

 

Matthijs Schouten is natuurfilosoof, bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen en hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork in Ierland. Zijn publicaties dragen namen als ‘Landschap is geen stilleven’ en ‘Veen, turf en Vincent van Gogh’. Als natuurfilosoof bestudeert Schouten de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hoe de mens de natuur ziet. Daarnaast is hij ook een expert op het gebied van venen. Tijdens het ManiFestival gaf hij een inkijkje in de relatie tussen de mens en de natuur en hoe we deze twee in Groeningen nog veel meer met elkaar kunnen laten vervlechten. Hij noemde daarbij de nieuwe verbinding tussen stad en ommeland, mens en natuur en mensen en organisaties onderling (nieuwe samenwerkingsverbanden).

SPREKERDESKUNDIGE: MATTHIJS SCHOUTEN

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERPEN OM DE RELATIE TUSSEN DE MENS EN NATUUR DUIDELIJKER TE MAKEN

Om Groeningen als een geheel te zien, zullen we nieuwe ontwerpen nodig hebben. Studenten van de opleiding Built Environment denken in Groeningen na over de relatie tussen de mens en de natuur en hoe dit omgezet kan worden in ontwerpen voor de toekomst. Dit kan soms resulteren in het creëren van een ontwerp van één stroom door het hele gebied, maar misschien ook in een ontwerp voor een gebouw dat perfect in de natuur weg kan vallen. Door hun ontwerpen maken ze de relatie tussen de mens, klimaatdoelen  en de natuur duidelijker.

School: Hanzehogeschool

Opleiding: Built Environment

Aantal studenten: 10

"Groeningen als ademruimte

& groene fitness"

VOOR MEER INFORMATIE OVER BESCHERMEN

VOLG ONS OP